Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138186Image of MNXM138186
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC57H100O6
charge0
mass881.4003
referenceslm:000171889
InChIKeyJBRTUJBXWSKTAY-XDMDWMGJSA-N
InChIInChI=1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-35-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-36-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,24,26,30,32,37,40,54H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-23,25,27-29,31,33-36,38-39,41-53H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,26-24-,32-30-,40-37-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000171889
slm:000171889
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:0/20:0)
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/14:0/20:0)
hmdb:HMDB0045499 TG(20:0/14:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-(icosanoyloxy)-2-(tetradecanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-Arachidonyl-2-myristoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-tetradecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
TAG(20:0/14:0/20:5)
TAG(54:5)
TG(20:0/14:0/20:5)
TG(54:5)
Tracylglycerol(20:0/14:0/20:5)
Tracylglycerol(54:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB45499 secondary/obsolete/fantasy identifier