Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138314Image of MNXM138314
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H110O6
charge0
mass939.5225
referenceslm:000214180
InChIKeySALMPXKLCVMTMW-VIDXZENWSA-N
InChIInChI=1S/C61H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25,28,33,35,41,44,58H,4-15,17-18,20-24,26-27,29-32,34,36-40,42-43,45-57H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,35-33-,44-41-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000214180
slm:000214180
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/20:0)
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0/20:0)
hmdb:HMDB0045570 TG(20:0/18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-3-(icosanoyloxy)-2-(octadecanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-stearoyl-3-arachidonoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-octadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
TAG(20:0/18:0/20:4)
TAG(58:4)
TG(20:0/18:0/20:4)
TG(58:4)
Tracylglycerol(20:0/18:0/20:4)
Tracylglycerol(58:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB45570 secondary/obsolete/fantasy identifier