Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138446Image of MNXM138446
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207382
InChIKeyAPEBPUTYTWCQLP-APZHYJBHSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16,18-19,21,25,27-28,32-33,35,41,44,58H,4-6,8,11,13-15,17,20,22-24,26,29-31,34,36-40,42-43,45-57H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,32-27-,35-33-,44-41-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000207382
slm:000207382
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046097 TG(20:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-(icosanoyloxy)-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-Arachidonyl-2-a-linolenoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
TAG(20:0/18:3/20:5)
TAG(58:8)
TG(20:0/18:3/20:5)
TG(58:8)
Tracylglycerol(20:0/18:3/20:5)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46097 secondary/obsolete/fantasy identifier