Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138545Image of MNXM138545
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230772
InChIKeyITVLMZZEGWPULV-XLPJLLOHSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25,27-28,30,34,37,43,46,60H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,26,29,31-33,35-36,38-42,44-45,47-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,37-34-,46-43-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000230772
slm:000230772
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045941 TG(20:0/20:2n6/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-Arachidonyl-2-eicosadienoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-eicosadienoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:0/20:2/20:5)
TAG(20:0/20:2W6/20:5)
TAG(20:0/20:2n6/20:5)
TAG(60:7)
TG(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:0/20:2/20:5)
TG(20:0/20:2W6/20:5)
TG(20:0/20:2n6/20:5)
TG(20:0/20:2n6/20:5n3)
TG(20:0/20:2w6/20:5w3)
TG(60:7)
Tag(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:0/20:2n6/20:5n3)
Tag(20:0/20:2w6/20:5w3)
Tracylglycerol(20:0/20:2/20:5)
Tracylglycerol(20:0/20:2W6/20:5)
Tracylglycerol(20:0/20:2n6/20:5)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:0/20:2/20:5)
Triacylglycerol(20:0/20:2n6/20:5n3)
Triacylglycerol(20:0/20:2w6/20:5w3)
Triacylglycerol(60:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB45941 secondary/obsolete/fantasy identifier