Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138549Image of MNXM138549
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H114O6
charge0
mass991.59706
referenceslm:000251743
InChIKeyZPSOYXZKKDNNQY-BBQPBHODSA-N
InChIInChI=1S/C65H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,30,32,35,40,43,62H,4-15,17,20,22-24,26,29,31,33-34,36-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,35-32-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000251743
slm:000251743
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z)/20:0)
hmdb:HMDB0045936 TG(20:0/20:2n6/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-eicosadienoyl-3-adrenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-eicosadienoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(20:0/20:2/22:4)
TAG(20:0/20:2W6/22:4)
TAG(20:0/20:2n6/22:4)
TAG(62:6)
TG(20:0/20:2(11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(20:0/20:2/22:4)
TG(20:0/20:2W6/22:4)
TG(20:0/20:2n6/22:4)
TG(20:0/20:2n6/22:4n6)
TG(20:0/20:2w6/22:4w6)
TG(62:6)
Tag(20:0/20:2(11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(20:0/20:2n6/22:4n6)
Tag(20:0/20:2w6/22:4w6)
Tracylglycerol(20:0/20:2/22:4)
Tracylglycerol(20:0/20:2W6/22:4)
Tracylglycerol(20:0/20:2n6/22:4)
Tracylglycerol(62:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:2(11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(20:0/20:2/22:4)
Triacylglycerol(20:0/20:2n6/22:4n6)
Triacylglycerol(20:0/20:2w6/22:4w6)
Triacylglycerol(62:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB45936 secondary/obsolete/fantasy identifier