Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138643Image of MNXM138643
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000232505
InChIKeyNEVHLARDZQWNDN-ZFYLZMJQSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25,27-28,30,36,39,60H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,26,29,31-35,37-38,40-59H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,30-27-,39-36-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000232505
slm:000232505
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046140 TG(20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2n6)
(2S)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-eicsoatetraenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-arachidoyl-2-eicosatetraenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:0/20:4/20:2)
TAG(20:0/20:4/20:2W6)
TAG(20:0/20:4/20:2n6)
TAG(60:6)
TG(20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(20:0/20:4/20:2)
TG(20:0/20:4/20:2W6)
TG(20:0/20:4/20:2n6)
TG(20:0/20:4n3/20:2n6)
TG(20:0/20:4w3/20:2w6)
TG(60:6)
Tag(20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(20:0/20:4n3/20:2n6)
Tag(20:0/20:4w3/20:2w6)
Tracylglycerol(20:0/20:4/20:2)
Tracylglycerol(20:0/20:4/20:2W6)
Tracylglycerol(20:0/20:4/20:2n6)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:0/20:4/20:2)
Triacylglycerol(20:0/20:4n3/20:2n6)
Triacylglycerol(20:0/20:4w3/20:2w6)
Triacylglycerol(60:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB46140 secondary/obsolete/fantasy identifier