Feedback

1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138660Image of MNXM138660
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H102O6
charge0
mass907.43758
referenceslm:000190321
InChIKeyRNBFKHXEHREDML-WWZSYUGTSA-N
InChIInChI=1S/C59H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-24-21-18-15-12-9-6-3)65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24,26,28,32,35,41,44,56H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27,29-31,33-34,36-40,42-43,45-55H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21-,28-26-,35-32-,44-41-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000190321
slm:000190321
1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0)
Triacylglycerol (16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046157 TG(20:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z))
(2S)-1-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-(icosanoyloxy)propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-Arachidonyl-2-eicosapentaenoyl-3-palmitoleoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol
TAG(20:0/20:5/16:1)
TAG(56:6)
TG(20:0/20:5/16:1)
TG(56:6)
Tracylglycerol(20:0/20:5/16:1)
Tracylglycerol(56:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46157 secondary/obsolete/fantasy identifier