Feedback

1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138763Image of MNXM138763
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000190902
InChIKeyIAMSWCFFSFZXIO-NNNHCPCPSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-29-31-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-21-18-15-12-9-6-3)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-32-30-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h15-16,18-19,24,26,29,31,35,38,56H,4-14,17,20-23,25,27-28,30,32-34,36-37,39-55H2,1-3H3/b18-15-,19-16-,26-24-,31-29-,38-35-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000190902
slm:000190902
1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0)
Triacylglycerol (14:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046026 TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:1(9Z))
(2S)-1-(icosanoyloxy)-3-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-adrenoyl-3-myristoleoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z-tetradecenoyl)-glycerol
TAG(20:0/22:4/14:1)
TAG(56:5)
TG(20:0/22:4/14:1)
TG(56:5)
Tracylglycerol(20:0/22:4/14:1)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46026 secondary/obsolete/fantasy identifier