Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM138769Image of MNXM138769
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230709
InChIKeyGFXAGILENKUCCO-BGWAMGPPSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25,27-28,31,33-34,39,42,60H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,26,29-30,32,35-38,40-41,43-59H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,33-31-,34-27-,42-39-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000230709
slm:000230709
1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0)
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0)
hmdb:HMDB0046042 TG(20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-(icosanoyloxy)-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-Arachidonyl-2-adrenoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
1-Eicosanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
TAG(20:0/22:4/18:3)
TAG(60:7)
TG(20:0/22:4/18:3)
TG(60:7)
Tracylglycerol(20:0/22:4/18:3)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB46042 secondary/obsolete/fantasy identifier