Feedback

TG(20:1(11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:1(11Z))

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139231Image of MNXM139231
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H112O6
charge0
mass964.84589
referencehmdb:HMDB0050528
InChIKeySPCLMIMPBVSZFZ-YGHLKGMQSA-N
InChIInChI=1S/C63H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,36,39,45,48,60H,4-24,31-35,37-38,40-44,46-47,49-59H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-,39-36-,48-45-
SMILESCCCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050528 TG(20:1(11Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:1(11Z))
1,3-bis[(11Z)-icos-11-enoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(11-Eicosenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Eicosenoyl-2-meadoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(20:1/20:3/20:1)
TAG(60:5)
TG(20:1/20:3/20:1)
TG(60:5)
Tracylglycerol(20:1/20:3/20:1)
Tracylglycerol(60:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50528 secondary/obsolete/fantasy identifier