Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139364Image of MNXM139364
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H116O6
charge0
mass992.87719
referenceslm:000252338
InChIKeyGQBOGMPGEGPYRZ-ZEWOLHMRSA-N
InChIInChI=1S/C65H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16-17,19-20,25-30,62H,4-15,18,21-24,31-61H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,30-27-/t62-/m1/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000252338
slm:000252338
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/20:1(11Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z)/20:1(11Z))
hmdb:HMDB0050686 TG(20:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)/20:2n6)
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propan-2-yl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(11-Eicosenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-Eicosenoyl-2-docosadienoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(20:1/22:2/20:2)
TAG(20:1/22:2/20:2W6)
TAG(20:1/22:2/20:2n6)
TAG(62:5)
TG(20:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(20:1/22:2/20:2)
TG(20:1/22:2/20:2W6)
TG(20:1/22:2/20:2n6)
TG(20:1W9/22:2W6/20:2W6)
TG(20:1n9/22:2n6/20:2n6)
TG(62:5)
Tag(20:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(20:1W9/22:2W6/20:2W6)
Tag(20:1n9/22:2n6/20:2n6)
Tracylglycerol(20:1/22:2/20:2)
Tracylglycerol(20:1/22:2/20:2W6)
Tracylglycerol(20:1/22:2/20:2n6)
Tracylglycerol(62:5)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:1(11Z)/22:2(13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:1/22:2/20:2)
Triacylglycerol(20:1W9/22:2W6/20:2W6)
Triacylglycerol(20:1n9/22:2n6/20:2n6)
Triacylglycerol(62:5)
Triglyceride
hmdb:HMDB50686 secondary/obsolete/fantasy identifier