Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139528Image of MNXM139528
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC57H96O6
charge0
mass876.72069
referenceslm:000168662
InChIKeyNURCRGIVBWVTQJ-KPOYMNKNSA-N
InChIInChI=1S/C57H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-35-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-36-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,15-20,24-27,30,32,54H,4-6,8-9,11-14,21-23,28-29,31,33-53H2,1-3H3/b10-7-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-/t54-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000168662
slm:000168662
1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/14:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053363 TG(20:2n6/14:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(9Z)-tetradec-9-enoyloxy]propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-myristoleoyl-3-eicosatetraenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-myristoleoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(20:2/14:1/20:4)
TAG(20:2W6/14:1/20:4)
TAG(20:2n6/14:1/20:4)
TAG(54:7)
TG(20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/14:1/20:4)
TG(20:2W6/14:1/20:4)
TG(20:2W6/14:1W5/20:4W3)
TG(20:2n6/14:1/20:4)
TG(20:2n6/14:1n5/20:4n3)
TG(54:7)
Tag(20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/14:1W5/20:4W3)
Tag(20:2n6/14:1n5/20:4n3)
Tracylglycerol(20:2/14:1/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/14:1/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/14:1/20:4)
Tracylglycerol(54:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/14:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/14:1/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/14:1W5/20:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/14:1n5/20:4n3)
Triacylglycerol(54:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53363 secondary/obsolete/fantasy identifier