Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139571Image of MNXM139571
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H102O6
charge0
mass930.76764
referenceslm:000207811
InChIKeySAOWXEXZOVEPCZ-WJWMHTBGSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-30-32-34-37-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-28,30,32,37,39,45,48,58H,4-15,18,22-23,29,31,33-36,38,40-44,46-47,49-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,28-26-,32-30-,39-37-,48-45-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000207811
slm:000207811
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053373 TG(20:2n6/16:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-palmitoleoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(20:2/16:1/22:5)
TAG(20:2W6/16:1/22:5)
TAG(20:2n6/16:1/22:5)
TAG(58:8)
TG(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(20:2/16:1/22:5)
TG(20:2W6/16:1/22:5)
TG(20:2W6/16:1W7/22:5W6)
TG(20:2n6/16:1/22:5)
TG(20:2n6/16:1n7/22:5n6)
TG(58:8)
Tag(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(20:2W6/16:1W7/22:5W6)
Tag(20:2n6/16:1n7/22:5n6)
Tracylglycerol(20:2/16:1/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/16:1/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/16:1/22:5)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(20:2/16:1/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/16:1W7/22:5W6)
Triacylglycerol(20:2n6/16:1n7/22:5n6)
Triacylglycerol(58:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53373 secondary/obsolete/fantasy identifier