Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139572Image of MNXM139572
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H102O6
charge0
mass930.76764
referenceslm:000207419
InChIKeyFRDGYXLPFVVVPI-NMDXAGSMSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-30-32-34-37-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-28,30,32,37,39,58H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,29,31,33-36,38,40-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,28-26-,32-30-,39-37-/t58-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000207419
slm:000207419
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053378 TG(20:2n6/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-palmitoleoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-palmitoleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/16:1/22:5)
TAG(20:2W6/16:1/22:5)
TAG(20:2n6/16:1/22:5)
TAG(58:8)
TG(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:2/16:1/22:5)
TG(20:2W6/16:1/22:5)
TG(20:2W6/16:1W7/22:5W3)
TG(20:2n6/16:1/22:5)
TG(20:2n6/16:1n7/22:5n3)
TG(58:8)
Tag(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:2W6/16:1W7/22:5W3)
Tag(20:2n6/16:1n7/22:5n3)
Tracylglycerol(20:2/16:1/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/16:1/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/16:1/22:5)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:2/16:1/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/16:1W7/22:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/16:1n7/22:5n3)
Triacylglycerol(58:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53378 secondary/obsolete/fantasy identifier