Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139585Image of MNXM139585
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass960.81459
referenceslm:000230787
InChIKeyQNERHMXQYIELEC-YSOHXPGASA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-26,28-29,31,33,38,41,60H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,27,30,32,34-37,39-40,42-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,33-31-,41-38-/t60-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000230787
slm:000230787
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053313 TG(20:2n6/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-octadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-stearoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-stearoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/18:0/22:5)
TAG(20:2W6/18:0/22:5)
TAG(20:2n6/18:0/22:5)
TAG(60:7)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:2/18:0/22:5)
TG(20:2W6/18:0/22:5)
TG(20:2W6/18:0/22:5W3)
TG(20:2n6/18:0/22:5)
TG(20:2n6/18:0/22:5n3)
TG(60:7)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:2W6/18:0/22:5W3)
Tag(20:2n6/18:0/22:5n3)
Tracylglycerol(20:2/18:0/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/18:0/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/18:0/22:5)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:2/18:0/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/18:0/22:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/18:0/22:5n3)
Triacylglycerol(60:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53313 secondary/obsolete/fantasy identifier