Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139589Image of MNXM139589
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H100O6
charge0
mass904.75199
referenceslm:000188131
InChIKeyAFNSVJSZNBTQOD-NSHPZDJXSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-21,24-26,28,30,36,39,56H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,29,31-35,37-38,40-55H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,30-26-,39-36-/t56-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000188131
slm:000188131
1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053388 TG(20:2n6/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-2-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-cis-vaccenoyl-3-stearidonoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-vaccenoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(20:2/18:1/18:4)
TAG(20:2W6/18:1/18:4)
TAG(20:2n6/18:1/18:4)
TAG(56:7)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
TG(20:2/18:1/18:4)
TG(20:2W6/18:1/18:4)
TG(20:2W6/18:1W7/18:4W3)
TG(20:2n6/18:1/18:4)
TG(20:2n6/18:1n7/18:4n3)
TG(56:7)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Tag(20:2W6/18:1W7/18:4W3)
Tag(20:2n6/18:1n7/18:4n3)
Tracylglycerol(20:2/18:1/18:4)
Tracylglycerol(20:2W6/18:1/18:4)
Tracylglycerol(20:2n6/18:1/18:4)
Tracylglycerol(56:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol(20:2/18:1/18:4)
Triacylglycerol(20:2W6/18:1W7/18:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/18:1n7/18:4n3)
Triacylglycerol(56:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53388 secondary/obsolete/fantasy identifier