Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139618Image of MNXM139618
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H102O6
charge0
mass930.76764
referenceslm:000207710
InChIKeyNFMLNHYQKAOQJE-ISQVCNSCSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,32-33,35,41,44,58H,4-15,22-24,30-31,34,36-40,42-43,45-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,35-33-,44-41-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000207710
slm:000207710
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053461 TG(20:2n6/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-linoleoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(20:2/18:2/20:4)
TAG(20:2W6/18:2/20:4)
TAG(20:2n6/18:2/20:4)
TAG(58:8)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
TG(20:2/18:2/20:4)
TG(20:2W6/18:2/20:4)
TG(20:2W6/18:2W6/20:4W6)
TG(20:2n6/18:2/20:4)
TG(20:2n6/18:2n6/20:4n6)
TG(58:8)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Tag(20:2W6/18:2W6/20:4W6)
Tag(20:2n6/18:2n6/20:4n6)
Tracylglycerol(20:2/18:2/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/18:2/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/18:2/20:4)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol(20:2/18:2/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/18:2W6/20:4W6)
Triacylglycerol(20:2n6/18:2n6/20:4n6)
Triacylglycerol(58:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53461 secondary/obsolete/fantasy identifier