Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139635Image of MNXM139635
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H104O6
charge0
mass956.78329
referenceslm:000227172
InChIKeyMGEAOKJODZKTKX-ISICLPBDSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,31,33-34,38,41-42,45,60H,4-15,22-24,30,32,35-37,39-40,43-44,46-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,41-38-,45-42-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000227172
slm:000227172
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053476 TG(20:2n6/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-g-linolenoyl-3-adrenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-gamma-linolenoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(20:2/18:3/22:4)
TAG(20:2W6/18:3/22:4)
TAG(20:2n6/18:3/22:4)
TAG(60:9)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(20:2/18:3/22:4)
TG(20:2W6/18:3/22:4)
TG(20:2W6/18:3W6/22:4W6)
TG(20:2n6/18:3/22:4)
TG(20:2n6/18:3n6/22:4n6)
TG(60:9)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(20:2W6/18:3W6/22:4W6)
Tag(20:2n6/18:3n6/22:4n6)
Tracylglycerol(20:2/18:3/22:4)
Tracylglycerol(20:2W6/18:3/22:4)
Tracylglycerol(20:2n6/18:3/22:4)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(20:2/18:3/22:4)
Triacylglycerol(20:2W6/18:3W6/22:4W6)
Triacylglycerol(20:2n6/18:3n6/22:4n6)
Triacylglycerol(60:9)
Triglyceride
hmdb:HMDB53476 secondary/obsolete/fantasy identifier