Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139659Image of MNXM139659
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H96O6
charge0
mass924.72069
referenceslm:000201864
InChIKeyADUPVYSRXHTHNB-JUZJPHBYSA-N
InChIInChI=1S/C61H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,32-33,35,40-41,43-44,58H,4-6,8,11,13-15,22-24,30-31,34,36-39,42,45-57H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,35-33-,43-40-,44-41-/t58-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000201864
slm:000201864
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053585 TG(20:2n6/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-stearidonoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/18:4/20:5)
TAG(20:2W6/18:4/20:5)
TAG(20:2n6/18:4/20:5)
TAG(58:11)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/18:4/20:5)
TG(20:2W6/18:4/20:5)
TG(20:2W6/18:4W3/20:5W3)
TG(20:2n6/18:4/20:5)
TG(20:2n6/18:4n3/20:5n3)
TG(58:11)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/18:4W3/20:5W3)
Tag(20:2n6/18:4n3/20:5n3)
Tracylglycerol(20:2/18:4/20:5)
Tracylglycerol(20:2W6/18:4/20:5)
Tracylglycerol(20:2n6/18:4/20:5)
Tracylglycerol(58:11)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/18:4/20:5)
Triacylglycerol(20:2W6/18:4W3/20:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/18:4n3/20:5n3)
Triacylglycerol(58:11)
Triglyceride
hmdb:HMDB53585 secondary/obsolete/fantasy identifier