Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139674Image of MNXM139674
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H114O6
charge0
mass990.86154
referenceslm:000251737
InChIKeyXMOUJNLGEAPVPE-FULIUWNYSA-N
InChIInChI=1S/C65H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-26,28-29,32,35,40,43,62H,4-15,18,21-24,27,30-31,33-34,36-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,35-32-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000251737
slm:000251737
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053320 TG(20:2n6/20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-(icosanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-eicosanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-arachidonyl-3-adrenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-arachidoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(20:2/20:0/22:4)
TAG(20:2W6/20:0/22:4)
TAG(20:2n6/20:0/22:4)
TAG(62:6)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(20:2/20:0/22:4)
TG(20:2W6/20:0/22:4)
TG(20:2W6/20:0/22:4W6)
TG(20:2n6/20:0/22:4)
TG(20:2n6/20:0/22:4n6)
TG(62:6)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(20:2W6/20:0/22:4W6)
Tag(20:2n6/20:0/22:4n6)
Tracylglycerol(20:2/20:0/22:4)
Tracylglycerol(20:2W6/20:0/22:4)
Tracylglycerol(20:2n6/20:0/22:4)
Tracylglycerol(62:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(20:2/20:0/22:4)
Triacylglycerol(20:2W6/20:0/22:4W6)
Triacylglycerol(20:2n6/20:0/22:4n6)
Triacylglycerol(62:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB53320 secondary/obsolete/fantasy identifier