Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139676Image of MNXM139676
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H112O6
charge0
mass988.84589
referenceslm:000250184
InChIKeyUQAUCJJSIWDXNO-KQFDQMPISA-N
InChIInChI=1S/C65H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-26,28-29,32,35,40,43,62H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,27,30-31,33-34,36-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,35-32-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000250184
slm:000250184
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053326 TG(20:2n6/20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-(icosanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-eicosanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-arachidonyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-arachidoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
TAG(20:2/20:0/22:5)
TAG(20:2W6/20:0/22:5)
TAG(20:2n6/20:0/22:5)
TAG(62:7)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:2/20:0/22:5)
TG(20:2W6/20:0/22:5)
TG(20:2W6/20:0/22:5W3)
TG(20:2n6/20:0/22:5)
TG(20:2n6/20:0/22:5n3)
TG(62:7)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:2W6/20:0/22:5W3)
Tag(20:2n6/20:0/22:5n3)
Tracylglycerol(20:2/20:0/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/20:0/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/20:0/22:5)
Tracylglycerol(62:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:2/20:0/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/20:0/22:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/20:0/22:5n3)
Triacylglycerol(62:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53326 secondary/obsolete/fantasy identifier