Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139688Image of MNXM139688
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H110O6
charge0
mass986.83024
referenceslm:000248835
InChIKeyUDFXJEYPSAJLCT-UXYSCNPUSA-N
InChIInChI=1S/C65H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-30,32,35,40,43,49,52,62H,4-15,18,21-24,31,33-34,36-39,41-42,44-48,50-51,53-61H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,30-27-,35-32-,43-40-,52-49-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000248835
slm:000248835
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053412 TG(20:2n6/20:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(20:2/20:1/22:5)
TAG(20:2W6/20:1/22:5)
TAG(20:2n6/20:1/22:5)
TAG(62:8)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(20:2/20:1/22:5)
TG(20:2W6/20:1/22:5)
TG(20:2W6/20:1W9/22:5W6)
TG(20:2n6/20:1/22:5)
TG(20:2n6/20:1n9/22:5n6)
TG(62:8)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(20:2W6/20:1W9/22:5W6)
Tag(20:2n6/20:1n9/22:5n6)
Tracylglycerol(20:2/20:1/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/20:1/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/20:1/22:5)
Tracylglycerol(62:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(20:2/20:1/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/20:1W9/22:5W6)
Triacylglycerol(20:2n6/20:1n9/22:5n6)
Triacylglycerol(62:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53412 secondary/obsolete/fantasy identifier