Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2,3-di-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139702Image of MNXM139702
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H108O6
charge0
mass984.81459
referenceslm:000246900
InChIKeyMRJYLJGTEOEHEM-PKDRBGAZSA-N
InChIInChI=1S/C65H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-30,32,35,40,43,62H,4-6,8-9,11-15,22-24,31,33-34,36-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-32-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000246900
slm:000246900
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2,3-di-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053495 TG(20:2n6/20:2n6/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2,3-bis[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosadienoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosadienoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/20:2/22:5)
TAG(20:2W6/20:2W6/22:5)
TAG(20:2n6/20:2n6/22:5)
TAG(62:9)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:2/20:2/22:5)
TG(20:2W6/20:2W6/22:5)
TG(20:2W6/20:2W6/22:5W3)
TG(20:2n6/20:2n6/22:5)
TG(20:2n6/20:2n6/22:5n3)
TG(62:9)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:2W6/20:2W6/22:5W3)
Tag(20:2n6/20:2n6/22:5n3)
Tracylglycerol(20:2/20:2/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/20:2W6/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/20:2n6/22:5)
Tracylglycerol(62:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:2/20:2/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/20:2W6/22:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/20:2n6/22:5n3)
Triacylglycerol(62:9)
Triglyceride
hmdb:HMDB53495 secondary/obsolete/fantasy identifier