Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139742Image of MNXM139742
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H102O6
charge0
mass978.76764
referenceslm:000241948
InChIKeyWJUAWPOIGFVUDB-JUAVMTKGSA-N
InChIInChI=1S/C65H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-30,32,35,38,40-41,43,47,49-50,52,62H,4-6,8-9,11-15,22-24,31,33-34,36-37,39,42,44-46,48,51,53-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-32-,41-38-,43-40-,50-47-,52-49-/t62-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000241948
slm:000241948
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053522 TG(20:2n6/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-arachidonoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(20:2/20:4/22:6)
TAG(20:2W6/20:4/22:6)
TAG(20:2n6/20:4/22:6)
TAG(62:12)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:2/20:4/22:6)
TG(20:2W6/20:4/22:6)
TG(20:2W6/20:4W6/22:6W3)
TG(20:2n6/20:4/22:6)
TG(20:2n6/20:4n6/22:6n3)
TG(62:12)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:2W6/20:4W6/22:6W3)
Tag(20:2n6/20:4n6/22:6n3)
Tracylglycerol(20:2/20:4/22:6)
Tracylglycerol(20:2W6/20:4/22:6)
Tracylglycerol(20:2n6/20:4/22:6)
Tracylglycerol(62:12)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:2/20:4/22:6)
Triacylglycerol(20:2W6/20:4W6/22:6W3)
Triacylglycerol(20:2n6/20:4n6/22:6n3)
Triacylglycerol(62:12)
Triglyceride
hmdb:HMDB53522 secondary/obsolete/fantasy identifier