Feedback

1,2-di-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139749Image of MNXM139749
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H102O6
charge0
mass954.76764
referenceslm:000224847
InChIKeyDKSGCJPLSFCQNA-OOIUYSHRSA-N
InChIInChI=1S/C63H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-30,34,36-37,39,60H,4-6,8,11,13-15,22-24,31-33,35,38,40-59H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-,39-36-/t60-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000224847
slm:000224847
1,2-di-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053597 TG(20:2n6/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosatetraenoyl-3-eicosatetraenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(20:2/20:4/20:4)
TAG(20:2W6/20:4/20:4)
TAG(20:2n6/20:4/20:4)
TAG(60:10)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/20:4/20:4)
TG(20:2W6/20:4/20:4)
TG(20:2W6/20:4W3/20:4W3)
TG(20:2n6/20:4/20:4)
TG(20:2n6/20:4n3/20:4n3)
TG(60:10)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/20:4W3/20:4W3)
Tag(20:2n6/20:4n3/20:4n3)
Tracylglycerol(20:2/20:4/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/20:4/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/20:4/20:4)
Tracylglycerol(60:10)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/20:4/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/20:4W3/20:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/20:4n3/20:4n3)
Triacylglycerol(60:10)
Triglyceride
hmdb:HMDB53597 secondary/obsolete/fantasy identifier