Feedback

1-O-octadecyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139756Image of MNXM139756
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H108O5
charge0
mass920.81968
referenceslm:000199996
InChIKeyQSRHQARTLSRZPE-RCZDUABYSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-36-39-42-45-48-51-54-60(62)65-58-59(57-64-56-53-50-47-44-41-38-35-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)66-61(63)55-52-49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,25-26,28-29,34,37,59H,4-7,9-10,12-15,18,21-24,27,30-33,35-36,38-58H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,37-34-/t59-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)O[C@H](COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000199996
slm:000199996
1-O-octadecyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(O-18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053601 TG(20:2n6/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/O-18:0)
(2R)-1-[(11Z,14Z)-Icosa-11,14-dienoyloxy]-3-(octadecyloxy)propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoic acid
(2R)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-(octadecyloxy)propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-octadecanyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-stearyl-glycerol
TAG(20:2/20:4/18:0)
TAG(20:2W6/20:4/18:0)
TAG(20:2n6/20:4/18:0)
TAG(58:6)
TG(20:2/20:4/18:0)
TG(20:2W6/20:4/18:0)
TG(20:2n6/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/o-18:0)
TG(20:2n6/20:4/18:0)
TG(58:6)
Tracylglycerol(20:2/20:4/18:0)
Tracylglycerol(20:2W6/20:4/18:0)
Tracylglycerol(20:2n6/20:4/18:0)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53601 secondary/obsolete/fantasy identifier