Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(13-methyltetradecanoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178413
formulaC66H108O6
charge0
mass997.56012
referenceslm:000254508
Image of MNXM178413
InChIKeyJIOWHGHQPLSXDI-ALKOQTPGSA-N
InChIInChI=1S/C66H108O6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-41-45-49-53-57-64(67)70-60-63(72-66(69)59-55-51-47-43-39-40-44-48-52-56-62(3)4)61-71-65(68)58-54-50-46-42-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h7-10,13-16,19-22,25-28,31-34,62-63H,5-6,11-12,17-18,23-24,29-30,35-61H2,1-4H3/b9-7-,10-8-,15-13-,16-14-,21-19-,22-20-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC(C)C

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000254508 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(13-methyltetradecanoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/15:0/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/15:0/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))