Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178454
formulaC81H138O6
charge0
mass1207.95882
referenceslm:000306332
Image of MNXM178454
InChIKeyLYDUFRZSQMXVHS-HADMZULRSA-N
InChIInChI=1S/C81H138O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-38-39-40-41-42-45-48-51-54-57-60-63-66-69-72-75-81(84)87-78(76-85-79(82)73-70-67-64-61-58-55-52-49-46-43-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)77-86-80(83)74-71-68-65-62-59-56-53-50-47-44-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8-9,11-12,17-18,20-21,26-27,29-30,35-36,43-44,49-50,52-53,78H,4-7,10,13-16,19,22-25,28,31-34,37-42,45-48,51,54-77H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,20-17-,21-18-,29-26-,30-27-,43-35-,44-36-,52-49-,53-50-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000306332 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/30:0/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/30:0/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))