Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178460
formulaC71H116O6
charge0
mass1065.67714
referenceslm:000286646
Image of MNXM178460
InChIKeyZSKFOCVUVWRJJH-URJHCXOPSA-N
InChIInChI=1S/C71H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-40-42-45-48-51-54-57-60-63-69(72)75-66-68(77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-39-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-76-70(73)64-61-58-55-52-49-46-43-41-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16-21,25-30,33-36,40-43,68H,4-8,10-11,13-15,22-24,31-32,37-39,44-67H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,42-40-,43-41-
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000286646 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol
TG(24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/20:3(11Z,14Z,17Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/20:3(11Z,14Z,17Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))