Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178461
formulaC71H118O6
charge0
mass1067.69302
referenceslm:000287335
Image of MNXM178461
InChIKeyMXCOJJUGNNFQPU-SMRXJXMBSA-N
InChIInChI=1S/C71H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-40-42-45-48-51-54-57-60-63-69(72)75-66-68(77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-39-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-76-70(73)64-61-58-55-52-49-46-43-41-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,33-36,40-43,68H,4-15,22-24,31-32,37-39,44-67H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,42-40-,43-41-
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000287335 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/20:2(11Z,14Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/20:2(11Z,14Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))