Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178477
formulaC69H112O6
charge0
mass1037.62398
referenceslm:000275768
Image of MNXM178477
InChIKeyLCNSMSYBOIJWON-RVXVIKNUSA-N
InChIInChI=1S/C69H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-41-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64-66(75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-40-27-24-21-18-15-12-9-6-3)65-74-68(71)62-59-56-53-50-47-44-42-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,32-35,38-42,48,51,66H,4-15,22-24,30-31,36-37,43-47,49-50,52-65H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-27-,41-38-,42-39-,51-48-
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000275768 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))