Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178506
formulaC64H108O6
charge0
mass973.53872
referenceslm:000238065
Image of MNXM178506
InChIKeyATJHGBMCVPLKER-YDZITEGOSA-N
InChIInChI=1S/C64H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-45-47-50-53-56-62(65)68-59-61(70-64(67)58-55-52-49-44-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-46-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,24-27,30-33,36-39,61H,4-15,18,21-23,28-29,34-35,40-60H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,39-37-
SMILESCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000238065 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycerol
TG(24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/13:0/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/13:0/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))