Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178508
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000204989
Image of MNXM178508
InChIKeyBYHCYIJCEXZYNQ-IFZAPGCMSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8-9,11-12,16-21,25-28,30-33,58H,4-7,10,13-15,22-24,29,34-57H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,31-30-,32-26-,33-27-
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000204989 1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:3(10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/22:3(10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))