Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178531
formulaC52H88O6
charge0
mass809.25152
referenceslm:000138337
Image of MNXM178531
InChIKeyZIKWRCMHXRQKGH-WGRVICHUSA-N
InChIInChI=1S/C52H88O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-33-35-38-41-44-50(53)56-47-49(58-52(55)46-43-40-37-32-21-18-15-12-9-6-3)48-57-51(54)45-42-39-36-34-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,24-27,49H,4-6,9,12-15,18,21-23,28-48H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-
SMILESCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000138337 1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/13:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/13:0/18:3(9Z,12Z,15Z))