Feedback

1,3-di-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-2-(15-methylhexadecanoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178542
formulaC52H92O6
charge0
mass813.28328
referenceslm:000139456
Image of MNXM178542
InChIKeyWSNCUFIQSWZUHD-DFIVFKFMSA-N
InChIInChI=1S/C52H92O6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-31-35-39-43-50(53)56-46-49(47-57-51(54)44-40-36-32-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-2)58-52(55)45-41-37-33-29-25-21-22-26-30-34-38-42-48(3)4/h9-12,15-18,48-49H,5-8,13-14,19-47H2,1-4H3/b11-9-,12-10-,17-15-,18-16-
SMILESCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC(C)C

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000139456 1,3-di-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-2-(15-methylhexadecanoyl)-sn-glycerol
TG(16:2(9Z,12Z)/17:0/16:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (16:2(9Z,12Z)/17:0/16:2(9Z,12Z))