Feedback

1,3-di-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178562
formulaC53H88O6
charge0
mass821.26222
referenceslm:000142175
Image of MNXM178562
InChIKeyZTTCQCHMZPUOJF-OYLALDFWSA-N
InChIInChI=1S/C53H88O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10-12,14-16,19-21,23-26,50H,4-6,8-9,13,17-18,22,27-49H2,1-3H3/b10-7-,14-11-,15-12-,19-16-,23-20-,24-21-,26-25-
SMILESCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000142175 1,3-di-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(16:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/16:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (16:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/16:2(9Z,12Z))