Feedback

1,3-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-heneicosanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178620
formulaC60H108O6
charge0
mass925.49592
referenceslm:000202359
Image of MNXM178620
InChIKeyDUHNHRDDWWYJJF-FFDTTXHSSA-N
InChIInChI=1S/C60H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57(55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h17-18,20-21,26-27,31-32,57H,4-16,19,22-25,28-30,33-56H2,1-3H3/b20-17-,21-18-,31-26-,32-27-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000202359 1,3-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-heneicosanoyl-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/21:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/21:0/18:2(9Z,12Z))