Feedback

1,3-dieicosanoyl-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178797
formulaC67H122O6
charge0
mass1023.68198
referenceslm:000269736
Image of MNXM178797
InChIKeyXNEWQTWNLUOFSY-HNFXIARSSA-N
InChIInChI=1S/C67H122O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-33-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19,25,28,32-33,37,40,64H,4-15,17-18,20-24,26-27,29-31,34-36,38-39,41-63H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,33-32-,40-37-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000269736 1,3-dieicosanoyl-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(20:0/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:0/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/20:0)