Feedback

1,3-diheneicosanoyl-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178840
formulaC61H114O6
charge0
mass943.55426
referenceslm:000216512
Image of MNXM178840
InChIKeyOCJLXIKPVSUXGL-GRGWYUSKSA-N
InChIInChI=1S/C61H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-36-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-37-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h12,15,21,24,58H,4-11,13-14,16-20,22-23,25-57H2,1-3H3/b15-12-,24-21-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000216512 1,3-diheneicosanoyl-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(21:0/16:2(9Z,12Z)/21:0)
Triacylglycerol (21:0/16:2(9Z,12Z)/21:0)