Feedback

1,3-diheptadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178890
formulaC55H100O6
charge0
mass857.3789
referenceslm:000157486
Image of MNXM178890
InChIKeyKUNVIRGSODLQKK-BQWKMGCYSA-N
InChIInChI=1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,25,28,52H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26-27,29-51H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000157486 1,3-diheptadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(17:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/17:0)
Triacylglycerol (17:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/17:0)