Feedback

1,3-dihexacosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178927
formulaC79H142O6
charge0
mass1187.96918
referenceslm:000305667
Image of MNXM178927
InChIKeyYBCIIWUOKMRWGB-OKGUNUNQSA-N
InChIInChI=1S/C79H142O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-39-42-44-47-50-53-56-59-62-65-68-71-77(80)83-74-76(85-79(82)73-70-67-64-61-58-55-52-49-46-41-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)75-84-78(81)72-69-66-63-60-57-54-51-48-45-43-40-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,21,27,30,36,41,49,52,58,61,76H,4-8,10-11,13-17,19-20,22-26,28-29,31-35,37-40,42-48,50-51,53-57,59-60,62-75H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,30-27-,41-36-,52-49-,61-58-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000305667 1,3-dihexacosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(26:0/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/26:0)
Triacylglycerol (26:0/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/26:0)