Feedback

1,3-dihexacosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178930
formulaC73H136O6
charge0
mass1109.85734
referenceslm:000298225
Image of MNXM178930
InChIKeyGTBLENXEBVYHAQ-PRMKWIJFSA-N
InChIInChI=1S/C73H136O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-45-47-50-53-56-59-62-65-71(74)77-68-70(79-73(76)67-64-61-58-55-52-49-44-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-46-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h18,21,27,44,52,55,70H,4-17,19-20,22-26,28-43,45-51,53-54,56-69H2,1-3H3/b21-18-,44-27-,55-52-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000298225 1,3-dihexacosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(26:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/26:0)
Triacylglycerol (26:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/26:0)