Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphate

Properties
MNX_IDMNXM190446
formulaC57H97O8P
charge-2
mass941.349041
referenceslm:000021040
Image of MNXM190446
InChIKeyCWRJGHBTFGVNQV-GAUOEIOKSA-L
InChIInChI=1S/C57H99O8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-40-42-44-46-48-50-52-57(59)65-55(54-64-66(60,61)62)53-63-56(58)51-49-47-45-43-41-39-37-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11,13-14,16-17,19,21-22,24-25,27-28,55H,3-4,6,8-10,12,15,18,20,23,26,29-54H2,1-2H3,(H2,60,61,62)/p-2/b7-5-,13-11-,16-14+,19-17-,22-21-,25-24-,28-27-/t55-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000021040 1-(11E-octadecenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphate
PA(18:1(11E)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z))
Phosphatidate (18:1(11E)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z))