Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine

Properties
MNX_IDMNXM190458
formulaC62H110NO8P
charge0
mass1028.512501
referenceslm:000008024
Image of MNXM190458
InChIKeyXNOPWWHWKMGKEP-JYHDBTMTSA-N
InChIInChI=1S/C62H110NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-43-45-47-49-51-53-55-62(65)71-60(59-70-72(66,67)69-57-56-63(3,4)5)58-68-61(64)54-52-50-48-46-44-42-40-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16-17,19-20,22,24-25,27-28,30-31,60H,6-7,9,11-13,15,18,21,23,26,29,32-59H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,19-17+,22-20-,25-24-,28-27-,31-30-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000008024 1-(11E-octadecenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
PC(18:1(11E)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z))
Phosphatidylcholine (18:1(11E)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z))