Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-1D-myo-inositol

Properties
MNX_IDMNXM190505
formulaC65H114O13P
charge-1
mass1134.566621
referenceslm:000493655
Image of MNXM190505
InChIKeyNFQXRRQYFFUJMZ-SCYQVGTDSA-M
InChIInChI=1S/C65H115O13P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-40-42-44-46-48-50-52-54-59(67)77-57(56-76-79(73,74)78-65-63(71)61(69)60(68)62(70)64(65)72)55-75-58(66)53-51-49-47-45-43-41-39-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13-14,16-17,19,21-22,24-25,27-28,57,60-65,68-72H,3-10,12,15,18,20,23,26,29-56H2,1-2H3,(H,73,74)/p-1/b13-11-,16-14+,19-17-,22-21-,25-24-,28-27-/t57-,60-,61-,62+,63-,64-,65-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000493655 1-(11E-octadecenoyl)-2-(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-1D-myo-inositol
PI(18:1(11E)/38:5(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z))
Phosphatidylinositol (18:1(11E)/38:5(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z))