Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190595
formulaC63H100O6
charge0
mass953.4645
referenceslm:000223586
Image of MNXM190595
InChIKeyJHSXEMRTWBYZRI-MSCWOQHKSA-N
InChIInChI=1S/C63H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-21,24-26,28-29,31,33,35,38-39,42,48,51,60H,4-6,9,12-15,18,22-23,27,30,32,34,36-37,40-41,43-47,49-50,52-59H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,33-31-,38-35-,42-39-,51-48-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000223586 1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))