Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190599
formulaC67H108O6
charge0
mass1009.57082
referenceslm:000261622
Image of MNXM190599
InChIKeySWQAGKZOOQRXPV-FRIZIOEZSA-N
InChIInChI=1S/C67H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-21,24-26,28-29,32-34,36-37,39,43,46,52,55,64H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,30-31,35,38,40-42,44-45,47-51,53-54,56-63H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,33-32-,37-34-,39-36-,46-43-,55-52-/t64-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000261622 1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))