Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190665
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186759
Image of MNXM190665
InChIKeyOJYVWQNYZMMLBH-HELXCXLZSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-24-21-18-15-12-9-6-3)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h12,15-16,19-21,23-25,27,29-30,35,38,44,47,56H,4-11,13-14,17-18,22,26,28,31-34,36-37,39-43,45-46,48-55H2,1-3H3/b15-12-,19-16-,23-20+,24-21-,27-25-,30-29-,38-35-,47-44-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186759 1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/16:2(9Z,12Z))