Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(15-methylhexadecanoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190709
formulaC58H100O6
charge0
mass893.411
referenceslm:000179507
Image of MNXM190709
InChIKeyYKRMSGAVTNPCJI-AOBBBQCASA-N
InChIInChI=1S/C58H100O6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-30-35-39-43-47-51-58(61)64-55(53-63-57(60)50-46-42-38-34-31-27-28-32-36-40-44-48-54(3)4)52-62-56(59)49-45-41-37-33-29-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h7,9,13,15-16,18-19,21,24,26,35,39,54-55H,5-6,8,10-12,14,17,20,22-23,25,27-34,36-38,40-53H2,1-4H3/b9-7-,15-13-,18-16+,21-19-,26-24-,39-35-/t55-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC(C)C)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000179507 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(15-methylhexadecanoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/17:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/17:0)