Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190724
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000205885
Image of MNXM190724
InChIKeyWKWRPSWSOFXGSK-ZLEXOJCUSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-21,24-26,28-29,33-34,36-37,43,46,58H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,30-32,35,38-42,44-45,47-57H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,36-33-,37-34-,46-43-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000205885 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(8Z,11Z,14Z))